Bên mời thầu cần biết (12-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/10/2015. Trong đó, có 226 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (12-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 232 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/10/2015. Trong đó, có 226 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/10/2015; Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/10/2015; UBND xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/10/2015 đến 15 giờ ngày 23/10/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong 2 phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Cục Hậu cần/Quân khu 7 (TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Liên Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

 

 

ngocthanh