Bên mời thầu cần biết (11/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 311 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/6/2015. Trong đó, có 307 phiếu đăng ký hợp lệ
Bên mời thầu cần biết (11/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 311 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/6/2015. Trong đó, có 307 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty Điện lực Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) và Ủy ban nhân dân xã Thạch Trị (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/6/2015.  Các  đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Xí nghiệp Khai thác các công trình khí thuộc Liên danh Việt - Nga Vietsovpetro dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/6/2015 đến ngày 25/6/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh