Bên mời thầu cần biết (10-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 203 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/9/2015. Trong đó, có 200 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (10-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 203 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/9/2015. Trong đó, có 200 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty Cổ phần Đất hiếm Lai Châu - Vimico (tỉnh Lai Châu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 14/9/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Truyền tải điện 3 dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/9/2015 đến ngày 22/9/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Ban QLDA xây dựng công trình “Xây dựng Trường Mầm non xã Giao Thiện” (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu..

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh