Bên mời thầu cần biết (ngày 05/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 05/7/2013)

01/09/2014 - 02:51
Ngày 04/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 155 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/7/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 6/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 6/8/2013)

01/09/2014 - 02:50
Ngày 05/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 151 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 136 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/8/2013); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 24/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 24/12/2012)

01/09/2014 - 02:32
Ngày 21/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 144 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 122 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/12/2012); 22 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 29/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 29/4/2014)

01/09/2014 - 00:44
Trong 2 ngày 26 và 28/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 216 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 213 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/4/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/10/2013)

31/08/2014 - 23:58
Ngày 15/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 24/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 24/5/2013)

31/08/2014 - 23:37
Ngày 23/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 133 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/5/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/9/2013)

31/08/2014 - 22:57
Ngày 06/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/9/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 5/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 5/8/2013)

31/08/2014 - 22:48
Ngày 02/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 117 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 113 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/8/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 07/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 07/12/2012)

31/08/2014 - 22:03
Ngày 06/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 233 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 220 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/12/2012); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Chậm trễ vì thiếu tính công khai

Chậm trễ vì thiếu tính công khai

31/08/2014 - 20:53
Từ năm 1998, UBND TP.HCM đã tiến hành các thủ tục cần thiết để triển khai Dự án và giao Ban quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc TP.HCM (CVLSVHDT) làm chủ đầu tư trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhưng đến nay, toàn bộ Dự án chỉ mới hoàn thành hạng mục đầu tư xây dựng Đền tưởng niệm các vua Hùng, các hạng mục còn lại vẫn bế tắc vì chậm trễ đền bù giải tỏa, nguồn vốn triển khai các giai đoạn tiếp theo lại rất hạn hẹp!
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/11/2013)

31/08/2014 - 20:02
Ngày 12/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/9/2013)

31/08/2014 - 19:43
Ngày 12/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 160 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 04/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 04/7/2013)

31/08/2014 - 19:17
Ngày 03/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/7/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/7/2014)

31/08/2014 - 19:17
Ngày 09/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/7/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 18/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/01/2013)

31/08/2014 - 18:56
Ngày 17/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 100 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/01/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/9/2013)

31/08/2014 - 18:17
Ngày 24/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 159 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 152 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/9/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/8/2013)

31/08/2014 - 18:12
Ngày 20/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/8/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2014)

31/08/2014 - 18:07
Ngày 10/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 176 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.