Bên mời thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/3/2013)

30/08/2014 - 08:46
Ngày 05/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 127 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 114 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/3/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

30/08/2014 - 08:44
Ngày 27/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/11/2012); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2012)

30/08/2014 - 08:43
Ngày 26/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 251 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 230 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/11/2012); 21 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/11/2013)

30/08/2014 - 07:12
Ngày 06/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 130 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/9/2013)

30/08/2014 - 06:49
Ngày 25/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

30/08/2014 - 06:07
Trong 03 ngày (17, 18 và 22/4/2013), Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 367 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/4/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

30/08/2014 - 05:50
Ngày 10/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 83 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 82 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/01/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

Không để người thân giữ vị trí chủ chốt ngân hàng

30/08/2014 - 04:20
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, không để tình trạng người thân như bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, con của người đứng đầu giữ chức vụ, cương vị chủ chốt trong cùng cơ quan, đơn vị ngân hàng, tổ chức tín dụng
Bên mời thầu cần biết (ngày 29/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 29/11/2012)

30/08/2014 - 04:17
Ngày 28/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 202 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 181 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/11/2012); 21 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 28/12/2012)

30/08/2014 - 03:53
Ngày 27/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 102 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 28/12/2012); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

30/08/2014 - 03:50
Ngày 10/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 181 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/10/2013)

30/08/2014 - 01:29
Ngày 24/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/10/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/10/2013)

30/08/2014 - 01:28
Ngày 21/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 04/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 04/12/2012)

30/08/2014 - 01:23
Ngày 03/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 296 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 268 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/12/2012); 28 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 03/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/01/2013)

30/08/2014 - 01:23
Ngày 28/12/2012 và 02/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 201 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/01/2013); 20 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 25/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 25/12/2012)

30/08/2014 - 01:22
Ngày 24/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 135 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 106 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 25/12/2012); 29 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 26/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 26/12/2012)

30/08/2014 - 01:22
Ngày 25/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 106 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 26/12/2012); 15 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/12/2012)

30/08/2014 - 01:22
Ngày 19/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 188 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/12/2012); 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/12/2012)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 20/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý ….. phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có …. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/12/2012); ….. phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/01/2013)

30/08/2014 - 01:20
Ngày 14/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 93 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 86 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/01/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.