Yên Bái gọi nhà đầu tư 2 dự án chỉnh trang khu dân cư gần 50 tỷ đồng

(BĐT) - Từ ngày 10/9/2018 đến ngày 9/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái sẽ phát hành hồ sơ mời thầu 2 dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn trên địa bàn Tỉnh.
Ảnh  minh họa
Ảnh minh họa

Đó là Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên với tổng chi phí đầu tư là 18,754 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 3,62 ha, thời gian thực hiện là 20 tháng; Dự án Chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ với tổng chi phí thực hiện là 30,656 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 37,1 ha, thời gian thực hiện là 24 tháng.

Trần Nam