VAMC thu giữ các khu đất tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) của Thành phố Xanh

(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) vừa có thông báo, 9h30 ngày 6/9/2018 sẽ thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Thành phố Xanh.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Thành phố Xanh đã đề nghị được gia hạn 1 tháng để xây dựng phương án trả nợ gửi cho VAMC/Agribank theo biên bản làm việc ngày 13/6/2018. Tuy nhiên đã quá thời hạn mà Thành phố Xanh vẫn không thực hiện được. Vì vậy, VAMC sẽ thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của Thành phố Xanh để xử lý nhằm thu hồi nợ theo quy định của pháp luật. Danh mục tài sản bảo đảm thu hồi gồm 13 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cùng địa chỉ 195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM.          

Thế Anh