Thanh Hóa tìm nhà đầu tư 2 khu dân cư mới hơn 545 tỷ đồng

(BĐT) - Dự kiến trong quý I và II/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hậu Lộc sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Huyện với tổng chi phí hơn 545 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Dự án Khu dân cư mới Diêm Phố, xã Hưng Lộc, xã Minh Lộc có tổng chi phí 510,487 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là 25,8 ha. Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển bắt đầu từ ngày 26/1 đến 16/3/2019.

Dự án Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc có tổng chi phí 35,21 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là 2 ha. Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ là từ ngày 26/1 đến 4/4/2019.

Ngọc Minh