Thanh Hóa lựa chọn nhà đầu tư 33 dự án sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Danh mục gồm 33 dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đã có trong danh mục từ các năm trước chuyển sang tiếp tục thực hiện năm 2018 gồm 19 dự án. Có 2 dự án trong danh mục năm 2011 là Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân - giai đoạn 1 và Khu đô thị thị trấn Lam Sơn - giai đoạn 2. Còn lại là các dự án từ năm 2014 đến năm 2017.

Danh mục dự án có sử dụng đất mới cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018 gồm 14 dự án.

Minh Thư