Rà soát toàn diện chương trình phát triển vật liệu không nung

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có chỉ đạo về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg và Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung có hiệu quả.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm thời hạn xóa bỏ lò thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho phép chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xem xét, chấp thuận đầu tư các dự án cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung đảm bảo, khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu thay thế không dùng nguyên liệu đất sét theo các quy hoạch được duyệt. 

Việt Anh