Phó Thủ tướng đồng ý điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ An

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.
Một góc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Một góc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Bộ Xây dựng thực hiện việc ủy quyền cho UBND tỉnh Nghệ An để tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An; đồng thời thực hiện việc thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích khoảng 20.026,47 ha. Qua  hơn 10 năm hoạt động, KKT Đông Nam Nghệ An đã quy tụ được hàng trăm doanh nghiệp với các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

PV