Mời nhà đầu tư quan tâm khai thác cát tại Bình Thuận

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa thông báo thời hạn nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân quan tâm tại khu vực xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận là ngày 21/6/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo sở này, khu vực mỏ chỉ sử dụng để cung cấp nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa; công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định. Khu vực này có diện tích 4 ha.

          

Ngọc Minh