Hòa Bình chỉ định nhà đầu tư Khu dân cư Thịnh Lang

(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, TP. Hoà Bình. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích dự kiến là 16,95 ha.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch được phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện chỉ định thầu nhà đầu tư. Tổng chi phí thực hiện Dự án là hơn 273,077 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện Dự án là 223,149 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 49,928 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Dự án Khu dân cư Thịnh Lang, TP. Hoà Bình nằm trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND Tỉnh phê duyệt vào năm 2014 và được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8/2017. Theo Bảng Tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh Hòa Bình), chủ đầu tư Dự án là Công ty CP Sudico Hòa Bình.     

Ngọc Minh