Hà Nội: Công khai danh sách 47 dự án đủ căn cứ thu hồi

(BĐT) - HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố rà soát đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định, xem xét thu hồi ngay 8 dự án với diện tích 19 ha theo Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Thành phố và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 47 dự án đủ điều kiện thực hiện thu hồi trong thời gian tới. Hoàn thành trên thực tế việc thu hồi đất đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi từ tháng 10/2012 đến nay chưa thực hiện.

Thường trực HĐND cũng yêu cầu UBND Thành phố tăng cường công tác hậu kiểm các dự án sau khi giao đất, cho thuê đất, các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành các dự án đúng tiến độ được phê duyệt. Định kỳ thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của Thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai để cử tri giám sát.

Minh Thư