Hà Nội cấp hơn 1,3 triệu “sổ đỏ”

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, tính lũy kế đến ngày 20/2/2017, Hà Nội đã cấp được 1.319.397 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN), đạt 90,35%. 

131.027 thửa đất còn vướng mắc chưa cấp GCN. Cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa là 605.714 GCN, đạt 96,44%. Dự kiến, vẫn còn 22.443 GCN chưa được cấp và đến ngày 31/3/2017 sẽ thực hiện xong việc cấp GCN này.

Đối với việc cấp GCN cho người mua nhà dự án, tính đến 20/2/2017, đã cấp được 145.528 GCN, đạt 81,63%; còn phải cấp khoảng 27.000 GCN.       

Phan Ngọc