Điều chỉnh quy hoạch Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6389/UBND-ĐT cho ý kiến về việc điều chỉnh ranh giới đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Làng giáo dục quốc tế, tỷ lệ 1/500, tại quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, UBND thành phố nhận được Văn bản số 8316/QHKT-P1 ngày 1/12/2017 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo về việc điều chỉnh ranh giới đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500 tại phường Xuân Phương quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Trong đó cho biết, Sở Quy hoạch Kiến trúc thống nhất với đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, báo cáo UBND thành phố xem xét chấp thuận phương án đề xuất điều chỉnh ranh giới dự án Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500 theo đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại Công văn số 2119/VQH-TT4 ngày 2/11/2017.

Sau khi được UBND thành phố chấp thuận đề xuất nêu trên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, UBND thành phố xem xét cho phép Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn Công ty cổ phần Làng giáo dục quốc tế Thiên Hương phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500 trên cơ sở phạm vi điều chỉnh ranh giới dự án và các nội dung điều chỉnh cục bộ được UBND thành phố chấp thuận, đảm bảo quỹ đất 25% theo quy định.

Về việc trên, UBND thành phố chấp thuận nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại văn bản nêu trên kèm đề xuất của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại Văn bản số 2119/VQH-TT4 ngày 2/11/2017 về việc điều chỉnh ranh giới đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500 tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm và xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

UBND thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định; đảm bảo quỹ đất 25%, thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 1241/TB-UBND ngày 18/10/2017: Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tuân thủ định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 1241/TB-UBND ngày 18/10/2017; đề xuất báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.


Reatimes.vn