Công ty Tâm Phong muốn khai thác sét gạch ngói tại Lâm Đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Tâm Phong vừa gửi hồ sơ lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xin cấp phép thăm dò khoáng tại tỉnh này. Loại khoáng sản đề nghị cấp phép là sét gạch ngói tại khu vực xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai trên diện tích 3 ha được giới hạn bởi các điểm góc tọa độ hệ VN 2.000 xác định trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hồ sơ của Công ty Tâm Phong, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục nhận hồ sơ của các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu thăm dò khoáng sản.

Nguyễn Thủy