Căn hộ phải có diện tích sử dụng tối thiểu không nhỏ hơn 25m2

(BĐT) - Góp ý cho Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư - QCVN 04:2018/BXD của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không nhỏ hơn 25m2.
Theo HoREA, trong 3 phương án mà dự thảo đề xuất 3, thì việc lựa chọn phương án 3 là phù hợp nhất. Ảnh: Ngô Ngãi
Theo HoREA, trong 3 phương án mà dự thảo đề xuất 3, thì việc lựa chọn phương án 3 là phù hợp nhất. Ảnh: Ngô Ngãi

Theo HoREA, đối với diện tích tối thiểu căn hộ chung cư, qua nghiên cứu cho thấy, trong 3 phương án mà dự thảo đề xuất 3, thì việc lựa chọn phương án 3 là phù hợp nhất.

Tuy nhiên, cần bổ sung thêm: Căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ không nhỏ hơn 25m2.

Đối với dự án xây dựng nhà chung cư thuộc khu vực nội đô, khu vực trung tâm hiện hữu tại các đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích đến 45m2 không vượt quá 10% tổng số căn hộ dự án.

Riêng dự án xây dựng nhà chung cư thuộc khu vực ngoài nội đô, khu vực trung tâm hiện hữu tại các đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích đến 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ dự án.

Sở dĩ HoREA lựa chọn phương án trên là vì, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định diện tích tối thiểu của căn hộ nhà ở xã hội là 25m2. Do vậy, phương án 3 của Dự thảo đề xuất căn hộ (bao gồm căn hộ nhà ở xã hội và căn hộ nhà ở thương mại) phải có diện tích sử dụng tối thiểu không nhỏ hơn 25m2 là hợp lý, nhất quán và phù hợp với Thông tư 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, phương án 3 của Dự thảo đề xuất: "Dự án xây dựng nhà chung cư thuộc khu vực nội đô, khu vực trung tâm hiện hữu tại các đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích đến 45m2 không vượt quá 10% tổng số căn hộ dự án". 

Quy định này sẽ giao quyền cho lãnh đạo các đô thị loại đặc biệt tùy theo tình hình cụ thể của địa phương mà có thể cho, hoặc không cho xây dựng căn hộ dưới 45m2, hoặc khống chế tỷ lệ thích hợp, tại khu vực nội đô hoặc khu vực trung tâm hiện hữu.

Do vậy, HoREA đề xuất bổ sung quy định: "Dự án xây dựng nhà chung cư thuộc khu vực ngoài nội đô, khu vực trung tâm hiện hữu tại các đô thị loại đặc biệt phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích đến 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ dự án" nhằm đảm bảo hình thành cộng đồng dân cư bình thường, bao gồm nhiều loại hình hộ gia đình với các loại căn hộ 01: 02: 03... phòng ngủ trong chung cư.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho hay, quy định này cũng tạo điều kiện cho các tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương xem xét quyết định các dự án chung cư có căn hộ dưới 45m2 phù hợp với nhu cầu và thực tiễn tình hình địa phương. Đối với các nội dung khác, HoREA về cơ bản nhất trí với những gì mà dự thảo đưa ra. 

Ngô Ngãi